Ett viktigt mål för sällskapet är att konsumenter enkelt ska kunna skilja hantverk från industriellt framställda produkter. Vi har därför introducerat Syltningssällskapets varumärke som en garanti för hantverk med kvalitet.

 

         

Bara sällskapets medlemmar får använda varumärket på
sina produkter. Varumärket garanterar att producenten
följer sällskapets kvalitetsregler och har
genomfört godkänt kunskapsprov:

Regler som skall följas är :
- Äkta sylt kokas i koppargryta
- Äkta sylt kokas i satser om 3 –4 kg
- I Äkta sylt används inte industriellt framställt pektin, citronsyra, konserveringsmedel eller andra tillsatser. Kryddor får användas.
- Äkta sylt produceras av råvaror som bereds av hantverkaren. Den bärande råvaran i Äkta sylt kan inte vara en industriellt framställd frukt-/bär-/ grönsaks puré

Detta bör följas:
- Äkta sylt Bör kokas över öppen låga

Läs mer på www.aktasylt.se